Mtsk Standartlar Yönergesi

olcay_kurs

ONUNCU BÖLÜM
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 29- (1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda)Enaz 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2olmalıdır. 5’denfazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4-  (Değişik:  Makam  Oluru  6/1/2016-162102)  4-  Derslik:En  az  20  m2

Olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır.

Motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Dersliği, İlkyardım ve Trafik Adabı Dersliği ile Araç Tekniği Dersliği teorik derslikler grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kurum tarafından direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim simülatörü kullanılmak istenmesi hâlinde her 60 kursiyer için bir direksiyon eğitim simülatörü istenir. Her direksiyon eğitim simülatörü için en az 10 m2 simülatör uygulama dersliği düzenlenir. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslik ve direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliğinden oluşan grup hazırlanması gerekir. Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre, İlkyardım ve Trafik Adabı, Araç Tekniği derslikleri ile direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliklerinin eklenmesi mümkündür. Direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği bulunmayan kurslar, sadece bir simülatörü en az 30 m2 olan Araç Tekniği dersliğini koyarak Araç Tekniği Dersinin yapılmadığı saatlerde bu dersliği direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği olarak kullanabilirler.

5- Tuvalet ve lavabolar:

 1. Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
 2. 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

 

Kursta bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

6- Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareketedebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

7- Kitaplık
8- Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.

Direksiyon eğitimi (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı

(Değişik: Makam Oluru 6/1/2016-162102) MADDE 30-(1) Direksiyoneğitim ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı (Otomatik şanzımanlılar çift frenli), her türlü donanımı sağlam, trafiğe hazır durumda olmalı ve sağ, sol ve iç aynaların üzerinde/yanında yedek ayna bulunmalıdır. (“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1 sınıfları hariç)

(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, araca sabitlenmiş ve aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.

a) Direksiyon eğitim ve sınav araçları:

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

1- “B” sertifika sınıfı için en az dört (En az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı ),

2- “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1”, sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı (En az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı ),

3- “F”, “C”, “C1”, “D1” ve “D” (En az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı )

bulunur.

(3) “G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre Dersi, Araç Tekniği Dersi ve İlkyardım ve Trafik Adabı Dersi verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim ve sınav aracı bulundurulmaz.

Direksiyon eğitim alanı (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve direksiyon eğitim simülatörü

MADDE 31- (Değişik: Makam Oluru 6/1/2016-162102) (1) Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.

 1. Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.

 

 1. “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “C1”, “D1” ve “F” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.

 

 1. “C”, “CE”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.

ç) Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.

 1. Sadece “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “C1”, “D1” ve “F” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; sadece “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “C1”, “D1” ve “F” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “CE”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir.

 

 1. “C”, “CE”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 10.000 m² alana ilave olarak; sadece “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “C1”, “D1” ve “F” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “CE”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D sınıfı sertifika verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.
   1. En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç gereçler;

 

  1. Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.
  2. Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.
  3. Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

ç) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay – bayan),

 1. Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

 1. Sosyal dinlenme tesisleri; Betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.
 1. Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılmalıdır.

 

a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.

b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür. c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.

ç) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.

d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir. e) Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.

f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.

 1. İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:

 

a) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2, tuvalet sayısı da üç olmalıdır.

 

 1. Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.
 2. Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.

ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.

(Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) (5) Direksiyon eğitim alanı bulunmayan özel motorlu taşıt sürücü kursları, bütün sertifika sınıflarında kullanılabilecek ve aşağıdaki özellikleri taşıyan direksiyon eğitim simülatörü bulundurur.

Direksiyon eğitim simülatörü:

1-Direksiyon eğitim simülatörünün donanımları gerçek araç donanımı ile birebir ebatlarda olması gerekir. Kabinde ayarlanabilir koltuk, emniyet kemeri, el freni, direksiyon donanımı, sinyal kolu, silecek kolu, kontak anahtarı yeri ve benzeri donanımlar ile gerçek araçlarda bulunan tüm göstergeler (sinyal göstergeleri, flâşör, emniyet kemeri ikaz lambası, akü şarj lambası, yağ lambası ve benzeri.), vites kolu, gaz, fren ve debriyaj pedalı, dikiz aynası ve diğer aynalar bulunmalıdır.

2- Gelişmiş ses simülasyonuna sahip olup motorun çalıştırılması ve sürüş esnasında motorun devrine göre motor sesini ve benzeri uyarı seslerini verebilmelidir.

3- Görsel sistem olarak ekranla desteklenmiş, gerçeğe yakın ve farklı ortamlarda; trafik işaret ve levhaları ile donatılmış, direksiyon eğitim alanında, şehir içi ve şehirlerarası karayolunda, iniş ve çıkış eğimli yollar ile değişik hava koşullarında, gece ve gündüz araç kullanımında kursiyerin algı ve refleksini ölçen eğitim senaryolarının uygulanmasına imkân sağlanmalıdır.

4- Kursiyerleri eğitim süresince Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 ve EK-4’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre puanlama yaparak değerlendirmelidir.

5-  Kursiyerlerin  hangi  senaryoda  ne  zaman  eğitim  aldığı  kayıt  altına

alınmalıdır. Hangi senaryolarda eğitim alması gerektiği belirtilmelidir. Her kursiyer için, eğitim kayıtlarının ve eğitim sonuçlarının arşivlenebileceği ve harici çıktılarının alınabileceği bir sisteme sahip olmalıdır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler

MADDE 32- (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.

(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.

 

 1. Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
 1. Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir.

 

 1. (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Çeşitli kursların uygulama dersliklerinde derslik kontenjanı da dikkate alınarak kurs programında ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alanlarına ait standart donanım listesindeki araç gereçler bulunur.

İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler

MADDE 33- (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması hâlinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) çocuk emzirme odası, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti
MADDE 34- (1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.

(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.

Mevcut kurumlar
MADDE  35  (Değişik:  Makam  Oluru  15/10/2014-4595642)  (1)  Bu

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır. Ancak, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 01/01/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan

(Değişik ibare: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) kurumların mevcut binaları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen asansör (Ek ibare: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) şartı ile merdiven, kapı, pencere, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.

Kaldırılan Mevzuat

MADDE 36- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5/3/2010 tarihli ve 1930 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Okul binaları

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullar ile özel eğitim okullarının kurucuları 15/07/2015 tarihine kadar okul binalarını bu Yönergenin 14 üncü, özel eğitim okulları ise 17 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmek zorundadırlar.

 1. Belirtilen sürede kurum binalarında gerekli düzenlemeyi yapmayan okullar Bakanlık tarafından öğrenci sayıları dikkate alınarak re’sen mevcut okullardan birine dönüştürülür.

 

 1. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel akşam liselerinin kurucularından, kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâle getirmeyenlerin kurumları kapatılır.

(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) (4) 01/01/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumlara bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin kurumlara erişebilirliği

Geçici Madde 2- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar.

(Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Geçici Madde 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kurucuları bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirir. Verilen süre içerisinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirmeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bu programları iptal edilir.

(Mülga: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) Geçici Madde 4-

(Değişik: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) Geçici Madde 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 2015-2016 öğretim yılında faaliyetlerine devam edecek olanlar, 2015 yılı sonuna kadar kurumlarını bu Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler.

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 6- (1) Bu

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde kurumlarını bu

 

yönergenin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler.

(Değişik:  Makam  Oluru  16/7/2014-3007900)  Geçici  Madde  7-  (1)

Dönüşüm programına alınan ve (…) (Mülga: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar okul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda, bu Yönergede yeniden düzenlenen 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları ile 11 inci 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki şartlar aranmaz. (Değişik: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) Yönetmeliğin Geçici 10 uncu maddesi doğrultusunda mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönergenin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan bağımsız girişi bulunan bina şartı ile bu Yönergenin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 11 inci maddede belirtilen şartlar aranmaz.

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 8- (1) Bu

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuranlardan işlemleri devam edenler hakkında bu Yönergenin yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın