This Theme Supports a Custom FrontPage

Sürücü Olur raporu yönetmelik

Sürücü Olur raporu yönetmelik

29 Aralık 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29577 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “birinci fıkrasının (c) bendine”Hakkında daha fazlasını oku Sürücü Olur raporu yönetmelik[…]

Mtsk Standartlar Yönergesi

Mtsk Standartlar Yönergesi

ONUNCU BÖLÜM Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler MADDE 29- (1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2olmalıdır. 2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda)Enaz 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2olmalıdır. 5’denfazla herHakkında daha fazlasını oku Mtsk Standartlar Yönergesi[…]