27 Ağustos 2016 Ehliyet sınavı

olcay_kurs

27 Ağustos 2016 ehliyet sınavları

27 Ağustos 2016 Ehliyet sınav soruları

27 Ağustos 2016 ehliyet sınavı K kitapçığı
27 Ağustos 2016 ehliyet sınavı L kitapçığı
27 Ağustos 2016 ehliyet sınavı M kitapçığı
27 Ağustos 2016 ehliyet sınavı N kitapçığı

27 Ağustos 2016 sürücü belgesi sınavı için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2016 dır.

Her ayın 1 ile 10 nu arasında dönem açılışı yapılmakta olup Başvuru yapacak kişinin yaşının dolması bu tarihlere göre hesaplanmalıdır.

En Az 9 Ağustos 2000 Tarihine kadar doğmuş olanlar M sınıfı, A1 sınıfı ve B1 sınıfı ehliyet için

En az 9 Ağustos 1998 Tarihine kadar doğmuş olanlar B sınıfı ve A2 sınıfı ehliyet için

En Az 9 Ağustos 1996 Tarihine kadar doğmuş olanlar A sınıfı ehliyet için 2 Yıllık A2 sınıfı ehliyet şartı veya 24 Yaşını doldurmuş olma şartı vardır.

En Az 9 Ağustos 1995 Tarihine kadar doğmuş olanlar C sınıfı ve D1 sınıfı ehliyet için

En Az 9 Ağustos 1992 Tarihine kadar doğmuş olanlar D sınıfı ehliyet için

27 Ağustos 2016 sürücü kursu sınavı başvurusu ne zaman yapılmalı 27 Ağustos 2016 ehliyet sınavı için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2016 mesai bitimidir.

27 Ağustos 2016 sürücü belgesi sınavı ücretinin yatırılabilmesi için bankaların sistem açılış tarihi 18 Temmuz 2016 Banka sistem kapanış tarihi 12 Ağustos 2016 dır.

Bu tarihe kadar kayıt olamayanlar için bir sonraki ehliyet sınavı tarihi 8 Ekim 2016 ehliyet sınavı dır.

27 Ağustos 2016 ehliyet sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon sınavı yapılacaktır.

27 Ağustos ehliyet sonuçları açıklanma tarihi 8 Eylül 2016 dır..

 

27 Ağustos 2016 SINAVI İÇİN ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya
çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik iletişim araçlarını
yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
5. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl
süreyle sınava alınmayacaksınız.
6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını
kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
27 Ağustos 2016 CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli
kalemle yazarak imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını
almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve
yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili
sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde
dışarı çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine
teslim ediniz.

Bir cevap yazın