Ehliyet alacaklarda aranacak şartlar

Ehliyet alma şartları sürücü belgesi yaş sınırı Sürücü belgesi nasıl alınır gerekli koşullar gereken işlemler hazırlanacak evraklar Sürücü adaylarında aranacak şartlar ve benzerleri için sayfamızı okuyabilirsiniz.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayında hangi şartlar aranmaktadır

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Sürücü adaylarında Sürücü Kursuna Başvuruda aranacak şartlar

Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının
görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet
biyometrik fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık
raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının
olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi
almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları
Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılır.),
6) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında
sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı
aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.
7) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)
b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya
öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık
raporu,
5) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet
biyometrik fotoğraf,
6) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)
istenir.
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay
süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin
geri alındığına dair belge istenir.
ç) (Ek:RG-5/12/2015-29553)3 Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi
tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi
sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday
sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma
süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

Kurslarda, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:
a) “M” sınıfı sertifika.
b) “A1” sınıfı sertifika.
c) “A2” sınıfı sertifika.
ç) “A” sınıfı sertifika.
d) “B1” sınıfı sertifika.
e) “B” sınıfı sertifika.
f) “BE” sınıfı sertifika.
g) “C1” sınıfı sertifika.
ğ) “C1E” sınıfı sertifika.
h) “C” sınıfı sertifika.
ı) “CE” sınıfı sertifika.
i) “D1” sınıfı sertifika.
j) “D1E” sınıfı sertifika.
k) “D” sınıfı sertifika.
l) “DE” sınıfı sertifika.
m) “F” sınıfı sertifika.
n) “G” sınıfı sertifika.

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARINA GÖRE SÜRME YETKİSİ VERİLEN MOTORLU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ
M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KULANMAYA YETKİLİ OLDUĞU
ALT SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

M sınıfı sürücü belgesi ile M,
B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
F sınıfı sürücü belgesi ile M,
G sınıfı sürücü belgesi ile M,
A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F
sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

 

Ehliyet almak için lise mezunu olmak şart mı

Hayır şart değil en az İlkokul mezunu olmak yeterli.

Sürücü belgesi alabilmek için aranan şartlar nelerdir

Yukarıda detaylı olarak anlatılmıştır. Kursumuzu arayıp sürücü belgesi sürücü kursu ehliyet hakkında her türlü bil alabilirsiniz.

Ehliyet almak için lise diploması şart mı 2018

Hayır şart değil İlkokul mezunu olmak yeterli

 

Bir cevap yazın