Atatürk kronolojisi

olcay_kurs

19 Mayıs 1881 Mustafa’nın Selanik’te doğuşu.

1893 Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin kendisine “Kemal” adını takması.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisini bitirerek İstanbul’da Harb Okuluna girişi.

1902 Mustafa Kemal’in Harb Okulunu bitirerek Harb Akademisi sınıflarına geçmesi.

1 Ocak 1905 Mustafa Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak Harb Akademisinden mezun olması ve merkezi Şam’da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi.

Ekim 1906 Mustafa Kemal’in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurması.

20 Haziran 1907 Mustafa Kemal’in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi.)

Eylül 1907 Mustafa Kemal’in Selanik’teki III. Ordu’ya gelmesi.

13 Nisan 1909 Mustafa Kemal’in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak İstanbul’a hareket etmesi.

6 Eylül 1909 Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. piyade alayı komutanı olmuştur.)

1910 Mustafa Kemal’in Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk hareketlerinde bulunması.

1910 Fransa’da yapılan manevralara Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.

13 Eylül 1911 Mustafa Kemal’in İstanbul’a Genel Kurmay’a nakledilmesi

27 Kasım 1911 Mustafa Kemal’in Trablusgarb’ta Binbaşılığa yükseltilmesi.

9 Ocak 1912 Mustafa Kemal’in İtalyan-Osmanlı Trablus savaşında Tobruk Taarruzunu başarıyla idare etmesi.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliteri olması.

1 Mart 1914 Mustafa Kemal’in Yarbaylığa Yükseltilmesi.

2 Şubat 1915 Mustafa Kemal’in Tekirdağ’ında 19.Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915’te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos’a gelmiştir.)

25 Nisan 1915 İtilaf devletlerinin Arıburnu’na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal’in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

1 Haziran 1915 Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselmesi.

8-9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal’in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması.

21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal’in II. Anafartalar Savaşı’nı kazanması.

1 Nisan 1916 Mustafa Kemal’in Mirlivalığa (Tuğgeneral) yükseltilmesi.

6-7 Ağustos 1916 Mustafa Kemal’in Bitlis ve Muş’u düşman elinden geri alması.

5 Mart 1917 Mustafa Kemal’in II. Ordu Komutanlığı vekilliğine atanması.

18 Mart 1917 Mustafa Kemal’in II. Ordu Komutanlığına asil olarak atanması.

5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanlığına atanması.

20 Eylül 1917 Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu yazması.

Ekim 1917 Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanlığından ayrılarak İstanbul’a dönmesi.

5 Ocak 1918 Almanya gezisinden dönmesi.

7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal’in Filistin’de bulunan VII. Ordu Komutanlığına ikinci defa tayin olunması.

26 Ekim 1918 Mustafa Kemal’in komuta ettiği VII. Ordu Birlikleri tarafından düşman taarruzunun Haleb’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.

31 Ekim 1918 Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.

13 Kasım 1918 Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığının lağvı üzerine İstanbul’a gelmesi.

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal’in IX. Ordu Müfettişi olması.

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılması.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.

21-22 Haziran 1919 Mustafa Kemal’in Amasya’dan yolladığı tamimle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresine çağırması.

25 Haziran 1919 Amasya’dan Sivas’a hareketi.

3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in Erzurum’a ilk gelişi.

8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in askerlikten çekilmesi.

23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne Başkan seçilmesi.

4 Eylül 1919 Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ne Başkan seçilmesi.

11 Eylül 1919 Mustafa Kemal’in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi.

20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya’da görüşmesi.

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal’in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya gelmesi.

16 Mart 1920İ stanbul’u İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal’in durumu bütün devletlere ve Millet Meclislerine protesto etmesi ve Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.

23 Nisan 1920 Mustafa Kemal’in Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması.

24 Nisan 1920 T.B.M.M.’nin Mustafa Kemal’i başkanlığa seçmesi.

11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması. (Bu karar 24 Mayıs 1920’de Padişah tarafından onanmıştır.)

13 Eylül 1920 Mustafa Kemal tarafından hazırlanan Halkçılık programının Büyük Millet Meclisi’ne sunuluşu.

5 Aralık 1920 Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Osmanlı delegeleri İzzet ve Salih Paşa’larla Bilecik tren istasyonunda görüşmesi.

10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından B.M. Meclisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığına seçilmesi.

21 Haziran 1921 Mustafa Kemal’in Fransız Elçisi F.Bouillon ile Ankara’da görüşmesi.

5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi.

23 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesini İdareye başlaması.

19 eylül 1921 Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından Müşirlik (Mareşallık) rütbesinin ve Gazi sanının verilmesi.

26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’de Büyük Taarruzu idareye başlaması.

30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşını kazanması.

10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi.

1 Kasım 1922Gazi Mustafa Kemal’in teklif ve müdafaası üzerine Büyük Millet Meclisi’nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.

14 Ocak 1923 Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’de ölümü.

29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de Latife Hanım’la evlenmesi. (5 Ağustos 1925’te ayrılmıştır.)

17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de ilk Türkiye İktisat Kongresi’ni açması

.9 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal’in Halk Partisi’ni kurması.

11 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İkinci Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi.

18 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal’in Ankara Milletvekilliğini kabul edişi.

29 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhurbaşkanlığına ilk defa seçilmesi.

1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliğin kaldırılması ve tedrisatın tevhidi lüzumunu teklif eden açış nutkunu söylemesi.

24 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemal’in Kastamonu’da ilk defa şapka giymesi.

1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul’a gitmesi.

15-21 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal’in C.H.P. İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.

4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Ankara’da Etnoğrafya Müzesi önünde dikilen ilk heykelinin açılışı.

20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han’ın Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti.

15 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.

4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal’in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

12 Haziran 1932 Irak Kralı Emir Faysal’ın Ankara’da Mustafa Kemal’i ziyareti.

12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması.

4 Ekim 1933 Yugoslavya Kralı Aleksandır’ın Gazi Mustafa Kemal’i İstanbul’da ziyareti

29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi (Ne mutlu Türküm diyene)

24 Kasım 1934 Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi

4 Eylül 1936İngiltere Kral’ı Edward VIII’in İstanbul’da Atatürk’ü ziyareti.

11 Mayıs 1937 Atatürk’ün çiftliklerini Hazineye ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesine bağışlaması.

31 Mart 1938 Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince ilk defa resmi tebliğ yayınlanması.

19 Haziran 1938 Romanya Kralı Karol II’nin Atatürk’ü İstanbul’da ziyareti.

15 Eylül 1938Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması (Açılışı 25 Kasım 1938)

10 Kasım 1938Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ölümü.

Bir cevap yazın